سرمایه خُرد زنان روستایی شیروان سه برابر شد - سرمایه خُرد زنان روستایی شیروان سه برابر شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: سرمایه صندوق خُرد زنان روستایی این شهرستان در ۲ سال اخیر به سه برابر افزایش یافته است.

مهندس مهران حیاتی گفت: در سال ۹۶ سرمایه اولیه این صندوق ۷۸۰ میلیون ریال بود که انگیزه زنان روستا، اشتغالزایی و دریافت تسهیلات با کارمزد موجب شده اینک این سرمایه به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.

وی گفت: هم اکنون هشت صندوق خرد زنان در شهرستان فعال هستند که صندوق خرد زنان روستایی خانلق در سال ۸۶ و مابقی در سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده اند و جمعیت این صندوقها اکنون به ۳۸۴ نفر رسیده است.

مهندس حیاتی افزود: به طور شاخص زنان فعال در این صندوق ها به کار پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، دام و صنایع دستی شامل گلیم و قالیبافی و تولید داروهای گیاهی مشغول هستند که آمادگی لازم برای حمایت از زنان در بخش کشاورزی وجود دارد و در این قسمت هر کمکی لازم باشد به جامعه کشاورزی انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: هدف از تأسیس این صندوق‌ها تقویت و توانمندسازی زنان روستایی در زمینه‌های مختلف کشاورزی و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام‌های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمدزا است.

مهندس حیاتی، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و توسعه صنایع کوچک و خانگی خاص زنان روستایی، کاهش مهاجرت از روستا، کاهش فقر و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی را از دیگر اهداف راه اندازی این صندوق‌ها برشمرد.

وی گفت: در آینده به منظور ارتقای مهارت‌های زنان روستایی عضو این صندوق‌ها و آموزش اصولی کارآفرینی، کارگاه‌های آموزشی متعدد با عنوان مهارت‌های زندگی شغلی و مهارت‌های کسب و کار ویژه اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد و تسهیلگران زنان روستایی توسط کارشناسان این مدیریت در روستاهای حوزه عمل اجرا خواهد شد.

وی افزود: تشکیل این صندوق‌ها به دلیل توسعه و بهبود کسب و کار زنان روستایی و مشارکت آنان در بهبود اقتصاد خانواده بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند منجر به رونق تولید در منطقه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: سرمایه صندوق خُرد زنان روستایی این شهرستان در ۲ سال اخیر به سه برابر افزایش یافته است.

مهندس مهران حیاتی گفت: در سال ۹۶ سرمایه اولیه این صندوق ۷۸۰ میلیون ریال بود که انگیزه زنان روستا، اشتغالزایی و دریافت تسهیلات با کارمزد موجب شده اینک این سرمایه به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.

وی گفت: هم اکنون هشت صندوق خرد زنان در شهرستان فعال هستند که صندوق خرد زنان روستایی خانلق در سال ۸۶ و مابقی در سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده اند و جمعیت این صندوقها اکنون به ۳۸۴ نفر رسیده است.

مهندس حیاتی افزود: به طور شاخص زنان فعال در این صندوق ها به کار پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، دام و صنایع دستی شامل گلیم و قالیبافی و تولید داروهای گیاهی مشغول هستند که آمادگی لازم برای حمایت از زنان در بخش کشاورزی وجود دارد و در این قسمت هر کمکی لازم باشد به جامعه کشاورزی انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: هدف از تأسیس این صندوق‌ها تقویت و توانمندسازی زنان روستایی در زمینه‌های مختلف کشاورزی و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام‌های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمدزا است.

مهندس حیاتی، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و توسعه صنایع کوچک و خانگی خاص زنان روستایی، کاهش مهاجرت از روستا، کاهش فقر و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی را از دیگر اهداف راه اندازی این صندوق‌ها برشمرد.

وی گفت: در آینده به منظور ارتقای مهارت‌های زنان روستایی عضو این صندوق‌ها و آموزش اصولی کارآفرینی، کارگاه‌های آموزشی متعدد با عنوان مهارت‌های زندگی شغلی و مهارت‌های کسب و کار ویژه اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد و تسهیلگران زنان روستایی توسط کارشناسان این مدیریت در روستاهای حوزه عمل اجرا خواهد شد.

وی افزود: تشکیل این صندوق‌ها به دلیل توسعه و بهبود کسب و کار زنان روستایی و مشارکت آنان در بهبود اقتصاد خانواده بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند منجر به رونق تولید در منطقه شود.