سومین جلسه ستاد کشت پائیزه در مرکز جهاد کشاورزی گیفان برگزار شد - سومین جلسه ستاد کشت پائیزه در مرکز جهاد کشاورزی گیفان برگزار شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

سومین جلسه ستاد کشت پائیزه در مرکز جهاد کشاورزی گیفان با حضور مدیر جهاد کشاورزی بجنورد، معاون  فنی و اجرایی، رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی،کارشناسان مربوطه، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی بجنورد و تعدادی از بهره برداران دهستان گیفان برگزار گردید.

 در این جلسه مطالب و نکات اساسی در مورد اهمیت کشت پائیزه با اولویت کشت کلزا مطرح و همچنین مسائل و مشکلات دهستان گیفان در حوزه کشاورزی ، دامپروری ، فنی و زیربنایی و... توسط اعضای ستاد، مسئولین واحدها وروسای مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

یحیی رمضانی در این جلسه با بیان پتانسیل ها و منابع موجود از جمله منابع آبی مناسب جهت توسعه سیستم های نوین آبیاری  در دهستان گیفان و لزوم برنامه ریزی دقیق در جهت توسعه کشاورزی در این دهستان گفت:  امید است با همکاری و مشارکت گسترده کارشناسان و بهره برداران بتوانیم گره گشای مشکلات موجود در بخش کشاورزی در این دهستان باشیم.