برای نخستین بار: ۱۱۰ کیلوگرم پیله ابریشم پاییزه در شیروان تولید شد - برای نخستین بار: ۱۱۰ کیلوگرم پیله ابریشم پاییزه در شیروان تولید شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: برای نخستین بار ۱۱۰ کیلوگرم پیله کرم ابریشم پاییزه در این شهرستان تولید شد که میانگین تولید در هرجعه ۱۱ کیلوگرم بود.

مهندس مهران حیاتی افزود: در این مرحله ۱۰ جعبه تخم نوغان در ابتدای شهریورماه بین هفت نفر از نوغانداران شهرستان توزیع شد.

وی با بیان اینکه برداشت پیله تر کرم ابریشم پاییزه این شهرستان ۱۵ مهرماه به پایان رسید گفت: استقبال از پرورش کرم ابریشم در این فصل خوب بود.

مهندس حیاتی افزود: توزیع مرحله نخست تخم نوغان شهرستان اردیبهشت ماه انجام شد که ۲۲۴ جعبه تخم نوغان بین ۱۵۰ نوغاندار این شهرستان  توزیع و از این میزان، ۹ هزار و ۲۱۲ کیلوگرم پیله تر ابریشم تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: در این مرحله میانگین تولید پیله تر در هر جعبه، ۴۱ کیلوگرم بوده است.

خراسان شمالی از نظر تولید پیله ابریشم رتبه چهارم و از نظر میانگین تولید به ازای هر جعبه تخم نوغان رتبه نخست کشور را دارد.