۲۴۰ تن عسل در شیروان تولید شد - ۲۴۰ تن عسل در شیروان تولید شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: زنبورداران این شهرستان در سال جاری ۲۴۰ تن عسل از ۲۶ هزار کلنی تولید کردند که نسبت به پارسال حدود پنج تن کاهش دارد.

مهندس مهران حیاتی با بیان اینکه هم اکنون ۲۹۰ نفر به کار تولید عسل در این شهرستان مشغول هستند، اظهار داشت: میانگین تولید عسل در کلنی ها در سال جاری با ۵۰۰ گرم کاهش نسبت به پارسال در هر کلنی به ۹ کیلوگرم رسید.

وی از جمله عوامل کاهش تولید عسل را تنش گرما،  نبود تراکنش نامناسب باران و وجود بیماری کووید ۱۹ دانست و گفت: گران شدن نهاده ها از دیگر عوامل کاهش تولید عسل بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: امسال سرشماری آمارگیری زنبورستان ها که هرسال در مهرماه انجام می شد به دلیل بیماری کرونا انجام نشد و این آمار طبق فرم خوداظهاری زنبورداران صورت گرفت.

استان خراسان شمالی به لحاظ شرایط مناسب آب و هوایی و وجود مراتع غنی پوشیده از گیاهان دارویی از قطب های مهم تولید عسل در کشور است.