تعاون روستایی خراسان شمالی ۴۰ میلیارد ریال وش پنبه خریداری کرد - تعاون روستایی خراسان شمالی ۴۰ میلیارد ریال وش پنبه خریداری کرد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: ۲۶۰ تن وش پنبه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از ابتدای برداشت این محصول تاکنون به صورت توافقی خریداری شده است.

مهندس جلیل رمضانی اظهار داشت: در راستای حمایت از پنبه کاران در سال جاری و همچنین به منظور افزایش راندمان تولید محصول کشت قراردادی پنبه در ۱۹۰ هکتار از مزارع پنبه در شهرستان های مانه و سملقان و اسفراین و از طریق شرکت تعاونی پنبه کاران شهرستان بجنورد به انجام رسید.

وی افزود: در این طرح همچنین ارقام مناسب بذری با توجه به نوع اقلیم منطقه میان کشاورزان استان توزیع شد که با توجه به استقبال پنبه کاران از نوع بذرهای ارائه شده، راندمان تولید نیز افزایش یافته است.

وی گفت: کشت قراردادی باعث افزایش درآمد و توسعه کشت پنبه نیز شده است.