شروع کاشت پیاز خوراکی در شهرستان مانه وسملقان - شروع کاشت پیاز خوراکی در شهرستان مانه وسملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مانه وسملقان از کشت هزار هکتاری پیاز خوراکی دراین شهرستان خبر داد.

مهندس هادی قهرمانیان افزود :کاشت مکانیزه کامل پیاز خوراکی در طی دوسال اخیر در این شهرستان شروع ودر سال جاری حدود 70 هکتار از پیاز این شهرستان بصورت مکانیزه کامل توسط دستگاه کمبینات وریز دانه کار انجام می‌گیرد.

وی گفت: حدود 150 هکتار از این سطوح با استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار صورت می‌گیرد.

مهندس قهرمانیان خاطر نشان کرد: با برگزاري کلاسهای آموزشی واستفاده ازسایر روش‌های آموزشی ونقش مدیریت تغذیه وآبیاری وکنترل علف هرز وآفات وبیماریهای میانگین تولید پیاز از 35تن در هکتار در سال1388به 55تن درهکتار افزایش یافته است.