پیش بینی برداشت 870 تن پسته در استان خراسان شمالی - پیش بینی برداشت 870 تن پسته در استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از آغاز برداشت پسته در استان خبر داد و پیش بینی کرد امسال 870 تن پسته از باغات استان برداشت خواهد شد.

به گزارش  روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ،محمدعلی شریکیان در ادامه این خبر چنین عنوان داشت: سطح باغات پسته استان  3420 هکتار می باشد که از این مقدار 1355 هکتار بارور و 2065 هکتار غیربارور می باشد و پیش بینی میشود در سال جاری 870 تن پسته از باغات استان برداشت شود.

وی افزود : بیشترین باغات پسته استان در شهرستان جاجرم و اسفراین به ترتیب با 604، 235 تن میزان تولید هستند.

شریکیان با بیان اینکه تمامی باغات پسته سطح استان پیوندی است ، گفت: ارقام پسته این باغات  کله قوچی، فندقی، احمدآقایی، اکبری، بادامی، سفید هستند.