کشت و تولید زعفران در خراسان شمالی سیر صعودی داشته است - کشت و تولید زعفران در خراسان شمالی سیر صعودی داشته است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: طی دو دهه اخیر توسعه کشت و تولید زعفران در این استان سیر صعودی داشته است بطوری که از سطح 343 هکتار و تولید 57/0 تن در سال 1386 به سطح  3850  هکتار و پیش بینی تولید  18 تن با میانگین عملکرد 6  کیلوگرم در هکتار در سال 1398 رسیده است. که در مقایسه با سال گذشته 20 در صد افزایش داشته است.

دکتر عبدا... یوسفی افزود: ارزش اقتصادی محصول تولیدی  استان  حدود 1800 میلیارد ریال برآورد می گردد که تقریبا 5/15 در صد ارزش اقتصادی تولیدات محصولات باغی استان را شامل می شود .

وی با اشاره به اینکه برداشت زعفران از اواخر مهر در این استان آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد، افزود: زعفران در هشت شهرستان استان کشت می گردد و شهرستان فاروج با سطح 2028  هکتار و  تولید سالانه حدود 95/11  تن جایگاه نخست را داراست و شهرستان شیروان و  اسفراین در رتبه های دوم و سوم تولید قرار دارند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کشت و تولید زعفران اشتغال خوبی ایجاد می کند گفت: در هر هکتار زعفران در مراحل کاشت،داشت و برداشت و فرآوری یک شغل مستقیم و حدود 180 تا   200 شغل غیر مستقیم و فصلی ایجاد می کند .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5 واحد فرآوری و بسته بندی زعفران با ظرفیت  3.4تن (زعفران خشک)در سال در شهرستان های فاروج( 4 واحد )و شیروان( یک واحد)  مشغول فعالیت می باشند که  این 5 واحد فرآوری و بسته بندی زعفران برای 28 نفر اشتغال ایجاد نموده است.

دکتر عبدالله یوسفی گفت: به منظور حمایت از زعفران کاران، خرید حمایتی محصول زعفران در استان آغاز شده است و این خرید حمایتی منحصرا براساس شرایط کیفی محصول انجام میگیرد.

وی گفت: خرید حمایتی توسط سازمان تعاون روستایی انجام می گیرد و قیمت خرید حمایتی انواع زعفران به ازاء هر کیلوگرم شامل زعفران ممتاز رشته ای بریده(نگین) 105 میلیون ریال، زعفران رشته ای بریده ممتاز(شبه نگین) 95 میلیون ریال، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال مرغوب) 90 میلیون ریال، زعفران رشته ای درجه 2(پوشال معمولی) 82 میلیون ریال است.

دکتر عبدالله یوسفی به مسائل و مشکلات پیش روی توسعه زعفران اشاره کرد و گفت: نیاز به اطلاعات دقیق تر از ارقام و واریته های پیازهای مورد کشت در کشور، ضعف دانش فنی در محیط تولید،احتمال طغیان آفات و بیماری های خاص با توجه به سرعت توسعه کشت، نابسامانی بازار و عدم وجود برنامه های صادراتی مشخص، صادرات فله ای، مسائل نظارت پس از برداشت و فرآوری محصول زعفران (بخصوص تولید و فرآوری زعفران تقلبی ایرانی) از مشکلات پیش روی توسعه زعفران است.