مدیر روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالی خبر داد:تکریم و معارفه سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - مدیر روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالی خبر داد:تکریم و معارفه سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مهندس آرش شایان ضمن اعلام این خبر، گفت: طی آیینی و با حکم دکتر عبدالله یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، جناب آقای مهندس سید عباس آقامیری به عنوان" سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی"  منصوب شد و از زحمات مهندس جلیل رمضانی مدیر پیشین تقدیر و تشکر بعمل آمد.