۲۵۵ میلیارد ریال برای ایجاد گلخانه‌ در خراسان شمالی پرداخت می‌شود - ۲۵۵ میلیارد ریال برای ایجاد گلخانه‌ در خراسان شمالی پرداخت می‌شود | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: تا پایان امسال، ۲۵۵ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد ۸.۵ هکتار گلخانه در اراضی این استان تامین و پرداخت می‌شود.

مهندس محمدعلی شریکیان با اشاره به رشد خوب ایجاد گلخانه در چند سال اخیر اظهار داشت: در سال ۹۲ این استان کمتر از ۱۰ هکتار گلخانه داشت که این میزانبا استقبال خوب و تسهیلات ارائه شده در سال ۹۷، به ۵۰ هکتار رسید.

وی با اشاره به اینکه گلخانه های این استان از لحاظ تولید رتبه ۱۷ را در کشور دارد افزود: برنامه استان برای سال ۱۴۰۴، احداث ۲۰۰ هکتار گلخانه است که اینک دو شهرک گلخانه ای در مانه و سملقان با ۱۱۵ هکتار  و یک شهرک در اسفراین است.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: ساخت دو شهرک گلخانه ای در شرق و غرب شیروان کلید خورده است که این افق روشنی را به ما می دهد که بتوانیم سیاست های جهاد کشاورزی را در خصوص کشت های گلخانه ای و انتقال بخشی از سبزی و صیفی را از محیط های باز به محیط های بسته عملیاتی کنیم.

مهندس شریکیان افزود: شیروان با ۱۱.۵ هکتار سطح گلخانه ها جایگاه دوم گلخانه ها را در سطح استان خراسان شمالی دارد.