مجوز قطع درخت باغی جز برای درختان غیراقتصادی داده نمی شود - مجوز قطع درخت باغی جز برای درختان غیراقتصادی داده نمی شود | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

اگر چه صدور مجوز حمل چوب باغی در استان افزایش دارد اما رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تاکید کرد: به هیچ عنوان مجوز قطع درخت باغی جز برای درختان غیراقتصادی داده نمی شود.

دکتر عبدالله یوسفی گفت: برای جلوگیری از قطع بی رویه درختان باغی، به همه مدیریت های شهرستانی استان اعلام شده است که مجوز قطع، تنها باید با استعلام و با دریافت نظر ستاد استانی قطع درختان انجام شود.

وی افزود: از سال گذشته شهرستان ها نمی توانند به طور مستقیم برای حذف درخت مجوز دهند و نظارت های لازم در این خصوص انجام می شود.

دکتر یوسفی خاطرنشان کرد: خشکسالی ها در برخی باغ ها بویژه در باغ های دیم، سبب خشک شدن درختان شده است و اگر کسی درخواست قطع درختان باغ را داشته باشند باید با نظارت جهاد کشاورزی نسبت به حذف درختان اقدام کند.