2040 تن سبوس و 12 هزار تن کنسانتره یارانه ای بین دامداران شهرستان بجنورد توزیع شد - 2040 تن سبوس و 12 هزار تن کنسانتره یارانه ای بین دامداران شهرستان بجنورد توزیع شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گفت: به منظور حمایت از دامداران  و همچنین بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی در سال 98 ،  2040 تن سبوس و 12 هزار تن کنسانتره یارانه ای از طریق تشکل های صنفی دامداران در این شهرستان در اختیار دامپروران قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بجنورد، مهندس اسماعیل محمود آبادی افزود: این میزان توزیع (ماهانه 170 تن) با نرخ مصوب دولتی و با همکاری  شرکت تعاونی گاوداران و دامداران کارگزار فعال توزیع شده است .

 وی تصریح کرد:  با عنایت به اینکه توزیع سبوس یارانه ای با قیمت 10 هزار ریال می باشد و توزیع آزاد وجود ندارد و  با توجه به یارانه ای که در نهاده های مورد نیاز دامداران دیده شده، انتظار میرود دامداران  وتشکل های مربوطه نسبت به بیمه نمودن دام های خود همت بیشتری بگمارند .

مهندس محمود آبادی گفت: در شهرستان بجنورد بیش از259716 راس دام سبک و 12819 راس دام صنعتی، دورگ و اصیل پرورش داده می شود.

 

.