آغاز کشت پیاز در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی مانه و سملقان - آغاز کشت پیاز در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیر جهادکشاورزی مانه و سملقان گفت: کشت پیاز بهاره در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی این شهرستان خراسان شمالی آغاز شده که پیش‌بینی می شود از این میزان ۱۱۴ هزار تن محصول برداشت شود.

هادی قهرمانیان گفت: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی  پیش بینی می شود راندمان تولید محصول پیاز به ۵۷ تن در هر هکتار برسد که در مقایسه با سال زراعی گذشته حدود ۹ تن افزایش خواهد داشت.

وی میزان تولید تولید محصول پیاز در سال زراعی گذشته را بیش از ۹۶ هزار تن از ارقام سفید، قرمز و زرد دانست.

مدیر جهادکشاورزی مانه و سملقان همچنین افزود: در سال زراعی جاری، آبیاری ۳۷۰ هکتار از محصول کشت شده به روش قطره ای و بارانی و بقیه اراضی هم به صورت غرقابی خواهد بود.

قهرمانیان گفت: پیاز این شهرستان از کیفیت و بازار مناسبی برخوردار است و هرساله بخشی از تولید این محصول علاوه بر مصارف داخلی توسط تجار به سایر کشورهای همسایه هم صادر می شود.