آغاز برداشت نخستین دانه کاملینا از مزارع خراسان شمالی - آغاز برداشت نخستین دانه کاملینا از مزارع خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

برداشت نخستین محصول دانه روغنی کاملینا در خراسان شمالی، از سطح ۶ هکتار کشتزار این گونه زراعی در شهرستان شیروان آغاز شد.  

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: کاملینا یک دانه روغنی از خانواده براسیکاسه با نام علمی کاملینا ولگاریت است که روغنی باکیفیت بالا از آن حاصل می شود و سرشا از امگا ۳ و ۹ است.

مهندس مهران حیاتی افزود: این گونه گیاهی در خاک های شور و اراضی دیم و سنگلاخی و شنی قابلیت کشت بهتری دارد و به طور کلی برای اراضی فقیر و کم آب بسیار مناسب است.

وی گفت: میوه این محصول بر خلاف دیگر محصولات نه غلافی که خورجینی است که به همین دلیل نسبت به کلزا ریزش پایین تری دارد و عملکرد آن در شرایط کشت دیم و با یک آب جهت سبز شدن، بین یک تا ۲ تن است.
مهندس حیاتی اظهار داشت: این محصول در شرق کشور تنها در شهرستان شیروان و به شیوه دیم کشت شده است که تنها به یک نوبت آبیاری در زمان سبز شدن نیاز دارد.

وی گفت: زمان کشت این محصول از آبان تا دیماه است و میزان برداشت محصول در مزرعه با میانگین ۱.۸ تن در هکتار است و میزان بذر مصرفی برای این محصول ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم با توجه به شرایط خاک و آبیاری است.  
مهندس حیاتی افزود: این محصول نسبت به کلزا سبزی کمتری دارد اما به علت اینکه بازار ثابتی ندارد هنوز برای کشت آن فرهنگ سازی نشده است و قیمت خرید محصول در سال جاری هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.