برگزاری کارگاه آموزشی نوغانداری در شهرستان گرمه - برگزاری کارگاه آموزشی نوغانداری در شهرستان گرمه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کارگاه آموزشی نوغانداری  مورخ  3 تیرماه 1399 با  حضور نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ، کارشناس مسئول پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم استان ، رئیس اداره ترویج شهرستان گرمه و جمعی از نوغانداران روستایی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرمه برگزار گردید.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: شهرستان گرمه دارای 1 هکتار توتستان بصورت پراکنده بوده که میانگین تولید آن 2 تن در سال می باشد .

وی در ادامه بیان کرد: این شهرستان دارای 48 نفر نوغاندار بوده که در سال جاری 62  جعبه تخم نوغان بین نوغانداران توزیع گردیده و میانگین تولید پیله تر آن حدود 2604 کیلوگرم برآورد می شود. 

ایشان گفتند: هدف از اجرای این طرح را توسعه صنعت نوغانداری و ایجاد کسب وکار پایدار در بخش کشاورزی عنوان نمودند.