برگزاری کارگاه آموزشی طرح توانمندسازی زنان روستایی در تولید عسل و سایر تولیدات زنبور عسل - برگزاری کارگاه آموزشی طرح توانمندسازی زنان روستایی در تولید عسل و سایر تولیدات زنبور عسل | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع پرورش زنبور عسل و تولیدات آن با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل زنبورستان یکی از زنبور داران ماهر روستای هنامه از توابع شهرستان شیروان  با حضور 25 نفر از اعضای صندوق خرد زنان و روستایی و زنبورداران زن و کارشناس زنان روستایی شهرستان در اداره ترویج و کارشناس امور دام در بحث زنبور عسل اجرا شد.

که این کارگاه آموزشی ترویجی در مورد زندگی و فعالیتهای زنبور عسل ، تولیدات آن ( تولید و استحصال ژل رویال ،تولید و استحصال گرده گل ، موم و بره موم ، استحصال زهر زنبور عسل ، تغذیه کلنی های زنبور عسل و زمستانگذرانی .....) مطالبی ارائه شد، که این کارگاه آموزشی با هدف افزایش مشارکت زنان در بحث درآمدزایی و معیشتی خانوار روستایی و ارتقاء سطح دانش بهره برداران برگزار گردید.