اجرای کارگاه و بازدید آموزشی- ترویجی از طرح محصول گواهی شده باغ هلو ویژه زنان روستایی - اجرای کارگاه و بازدید آموزشی- ترویجی از طرح محصول گواهی شده باغ هلو ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بازدید آموزشی ترویجی از باغ نیم هکتاری هلو  واقع در شهرآوا  از توابع  شهرستان مانه و سملقان مورخ 99/04/25 صورت پذیرفت.

که این کارگاه و بازدید آموزشی ترویجی با حضور واحد امور زنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی ، مدیر کنترل کیفی طرح ، واحد ترویج شهرستان و مروجین مسئول پهنه شهرستان و جمعی از بانوان روستا در محل باغ بانوی پرتلاش شهرآوا با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی و  افزایش مشارکت زنان در بحث درآمدزایی و معیشتی خانوار روستایی و ارتقاء سطح دانش بهره برداران برگزار گردید.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گفتند: هدف از اجرای این طرح مقابله با عوامل خسارتزا با  تاکید  بر مبارزه حتی المقدور غیر شیمیایی یا مبارزه از طریق نهاده های  بیولوژیکی ، فراهم آوردن زمینه آشنایی کشاورزان با  سایتهای فروش اینترنتی و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه های منطقه ای برای فروش محصولات که در نهایت منجر به تولید محصول گواهی شده و استاندارد با ارزش افزوده بالا و ارائه به سبد خانوار ایرانی عنوان نمودند.