اجرای کیل گیری محصول سیاهدانه طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی زنان روستایی - اجرای کیل گیری محصول سیاهدانه طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

گیاهان دارویی در دنیا هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ فرآوری و محصولات نهایی، رشد بسیار سریعی به خود گرفته است. مهم­ترین عامل در ترغیب به سرمایه­گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی مردم جهان به استفاده از گیاهان دارویی است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کیل گیری طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی ویژه زنان روستایی با نظارت کارگروه فنی طرح در محل روستای محمدعلی خان از توابع شهرستان شیروان مرکز جهادکشاورزی حومه برگزار گردید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی عنوان کرد : گیاه سیاهدانه یک گیاه دارویی یکساله که دارای خواصی همچون : 1- تقویت سیستم ایمنی بدن 2- موثر برای بیماری های پوستی و لک 3- باعث از بین رفتن افسردگی وبرای افرادی که طبع گرمی دارند انرژی زا می باشد 4-  کاهش عوارض داروهای شیمیایی که بر کلیه ها 5 - درمان حساسیت  و آسم و..... می باشد ، که  این طرح در زمین زراعی به مساحت 0/8 هکتار نجام گرفت که این زن روستایی کارآفرین و موفق مدتها ست به همراه همسر خود در زمینه کشاورزی فعالیت داشته که مقداری از محصول برداشت شده را جداسازی و بسته بندی برای بررسی میزان باقی مانده سموم در محصول به آزمایشگاه ارسال گردید.

ایشان در ادامه هدف ازاجرای این طرح را ارتقاء سطح دانش بهره برداران زن روستایی و همچنین افزایش تولید محصولات سالم ، کاهش تخریب منابع طبیعی، افزایش اشتغالزایی پایدار در مناطق محروم ، افزایش درآمدزایی و سطح معیشتی زنان روستایی و عشایری و توسعه و گسترش بازار گیاهان دارویی و ... عنوان نمودند.