کارگاه و بازدید آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انار ویژه زنان روستایی - کارگاه و بازدید آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انار ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بازدید آموزشی ترویجی از باغ نیم هکتاری محصول انار واقع در روستای حصارچه  از توابع  شهرستان رازوجرگلان صورت پذیرفت.

که این کارگاه و بازدید آموزشی ترویجی با حضور واحد امور زنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی ، مدیر کنترل کیفی طرح ، واحد ترویج شهرستان و مروجین مسئول پهنه شهرستان و جمعی از بانوان روستا در محل باغ بانوی پرتلاش روستای حصارچه با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی و  افزایش مشارکت زنان در بحث درآمدزایی و معیشتی خانوار روستایی و ارتقاء سطح دانش بهره برداران برگزار گردید.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گفتند: استان خراسان شمالی دارای 378 هکتار سطح زیرکشت انار می باشد که 265هکتار بارده و 113 هکتار آن غیر بارده بوده و تولید سالانه انار استان 1500 تن می باشد که بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستان مانه و سملقان با حدود 90 هکتار است و شهرستان رازو جرگلان حدود 29 هکتار سطح زیرکشت انار است که 27 هکتار ان بارده هستند.

ایشان در ادامه هدف از اجرای این طرح مقابله با عوامل خسارتزا با  تاکید بر مبارزه حتی المقدور غیر شیمیایی یا مبارزه از طریق نهاده های  بیولوژیکی ، فراهم آوردن زمینه آشنایی کشاورزان با  سایتهای فروش اینترنتی و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه های منطقه ای برای فروش محصولات که در نهایت منجر به تولید محصول گواهی شده و استاندارد با ارزش افزوده بالا و ارائه به سبد خانوار ایرانی عنوان نمودند.