برگزاری کارگاه آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انگور ویژه زنان روستایی - برگزاری کارگاه آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انگور ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی  کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان محصول گواهی شده انگور به مساحت 4 هکتار واقع در روستای تیتکانلو از توابع  شهرستان فاروج با حضور کارشناس مسئول زنان روستایی استان ، کارشناس زنان روستایی شهرستان فاروج و کارشناس باغبانی شهرستان و مدیرکنترل کیفیت طرح و تعدادی از بانوان یاغدار روستای تیتکانلو اجرا گردید.

 

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بیان نمود: در سطح استان حدود 18500 هکتار از اراضی زیر کشت محصول اانگور است که تولید سالانه آن 177222 تن و بیشترین سطح زیر کشت انگور استان مربوط به  شهرستان بجنورد با 6800 هکتار انگور دیم و آبی و 59200 تن تولید در سال می باشد و شهرستان فاروج که محل اجرای سایت محصول گواهی شده انگور بی دانه سفید ( کشمشی ) باشد دارای 3600 هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه 45720 تن در سال را دارد که رقم  بی دانه سفید ( کشمشی) 90 درصد انگور این شهرستان را بخود اختصاص داده است. که در این کارگاه آموزشی در در مورد نحوه استفاده از کود ها و سموم بیولوژیک مورد نیاز انگور ، زمان آبیاری  و هرس و .... صحبت گردید.

ایشان در خاتمه هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح دانش بهره برداران زن روستایی، تولید محصولات گواهی شده و سالم و بازاریابی ، افزایش اشتغالزایی پایدار در مناطق محروم ، افزایش درآمدزایی و سطح معیشتی زنان روستایی و عشایری عنوان نمودند.