اجرای کیل گیری محصول گلابی طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی - اجرای کیل گیری محصول گلابی طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی کیل گیری محصول گلابی  باغ خانم عفتی  به مساحت یک هکتار با حضور نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و نظارت کارگروه فنی طرح و تعدادی از بانوان باغدار مجاور تابع اصلی طرح در محل روستای نوده از توابع مرکز جهادکشاورزی حومه شهرستان بجنورد با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی ویژه زنان روستایی برگزار گردید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی گفت : در سطح استان حدود 814 هکتار گلابی کشت شده که 156 هکتار آن غیر بارور و 658 هکتار بارور و  با تولید سالانه 6540 تن بوده که  سطح زیرکشت گلابی شهرستان بجنورد حدود 270  هکتار با تولید سالانه 2784  تن می باشد که ارقام زیر کشت این محصول شامل شیرین ترکان، درگزی، اسپادانا و.... می باشد.

 رقم محصول طرح مورد نظراسپادانا بوده که رقمی زودبارده و مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریها داشته و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت گلابی تجاری و بازار پسند ، مقاوم به سرما نسبت به ارقام گلابی سنتی و ایرانی از ارتفاع خیلی کمتری بوده و دارای مقاومت و ماندگاری بیشتری تا رسیدن به بازار مصرف که معمولا سطح استان و صادرات دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را  ارتقاء سطح علمی و دانش بهره برداران و تولید محصولات مقاوم به شرایط اقلیمی و گواهی شده و استاندارد و ارائه به سبد خانوار ایرانی بیان نمودند.