طرح یاوران تولید پرورش دام سبک شهرستان اسفراین - طرح یاوران تولید پرورش دام سبک شهرستان اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در راستای اجرای طرح یاوران تولید بازدید از پرورش دام سبک روستای ایرج از توابع شهرستان اسفراین  شهریور 99 با حضور کارگروه طرح رئیس اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خانم دکتر خبازان ، کارشناس اموردام در ستاد استان آقای مهندس شرقی  و محقق معین مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی آقای دکتر علمی و کارشناس مسئول ترویج شهرستان اسفراین از چند دامداری در روستاهای عباس آباد و امیرآباد این شهرستان صورت پذیرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی بیان نمود: در این طرح مشکلات موجود در دامداری دام سبک و سنگین را از دامداران جویا شدند ازجمله : پرت زیاد مواد خوراکی ، بالانس نامناسب جیره ، عدم استفاده از میشها متانسب با قوچ اصلاح نژادی و.... و مشکلات موجود در دام سنگین ازجمله : عدم سم چینی گاوها و تاخیر در آبستنی ، عدم سم چینی گاو ها و تاخیر در آبستنی و....

وی بیان نمود: در این طرح با توجه به مباحث صورت پذیرفته و مشکلات ارائه شده از سوی دامداران توصیه های فنی ذیل توسط دکتر علمی نماینده و محقق معین مرکز تحقیقات استان ارائه گردید :

1- مخلوط کردن کل خوراک (استفاده از جیره TMR) 2- کاهش پرت خوراک 3- تهیه آبشخور مناسب و بهداشتی 4- سم چینی گاوها در فصول بارندگی و پس از زایش 5- تنظیم جیره دامها و رعایت نسبت مناسب کنستانتره و علوفه دام پرواری 70 به 30 ، دا داشتی 30 به 70 ، دام شیری 60 به 40 6- رعایت مناسب نسبت علوفه به کنستانتره در رده های سنی و تولید مختلف.