کیل گیری طرح محصول گواهی شده باغی انار ویژه زنان روستایی - کیل گیری طرح محصول گواهی شده باغی انار ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی کیل گیری محصول گواهی شده و استاندارد محصول باغی انار  با حضور کارگروه طرح محصول گواهی شده و رئیس اداره ترویج شهرستان از باغ نیم هکتاری محصول انار بانوی باغدار و توانگر روستایی واقع در روستای حصارچه  از توابع  شهرستان رازوجرگلان صورت پذیرفت.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گفتند: استان خراسان شمالی دارای 378 هکتار سطح زیرکشت انار می باشد که  تولید سالانه انار استان 1500 تن می باشد که شهرستان رازو جرگلان دارای حدود 29 هکتار سطح زیرکشت انار بوده که 27 هکتار آن بارده هستند.

وی افزود: رقم محصول طرح مورد نظر ملس ساوه بوده که به عنوان یک میوه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان کشت می شودکه منشاء اصلی آن ایران بوده و جزو عمده ترین رقم کاشته شده در ایران نیز می باشد.این رقم دارای انبارداری مناسب بوده که یکی تجاری ترین ارقام انار برای بازار صادرات به حساب می آید. که نمونه موردنظر بعداز جمع آوری جهت انجام آزمایش میزان آلاینده ها و سموم و فلزات سنگین به آزمایشگاه مورد نظر ارسال گردید.

ایشان در ادامه هدف از اجرای این طرح مقابله با عوامل خسارتزا با  تاکید بر مبارزه حتی المقدور غیر شیمیایی یا مبارزه از طریق نهاده های  بیولوژیکی ، ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی و  افزایش مشارکت زنان در بحث درآمدزایی و معیشتی خانوار روستایی و ارتقاء سطح دانش بهره برداران عنوان نمودند.