کیل گیری محصول گیلاس طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی - کیل گیری محصول گیلاس طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی کیل گیری محصول گیلاس باغ خانم دهقانی به مساحت نیم هکتار با حضور مدیر هماهنگی ترویج  و نظارت کارگروه فنی طرح و تعدادی از بانوان باغدار مجاور تابع اصلی طرح مورخ 99/03/25 در محل روستای روئین از توابع مرکز جهادکشاورزی ایرج شهرستان اسفراین با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی ویژه زنان روستایی برگزار گردید .

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس احمدآبادی گفت : در سال جاری 8 طرح با هدف تولید محصول گواهی شده و استاندارد برای جامعه هدف زنان روستایی در سطح استان اجرا می گردد ، که برگزاری این طرحها با هدف ارتقاء سطح دانش بهره برداران زن روستایی و تحویل نهاده های بیولوژیک توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در جهت مقابله با عوامل خسارتزا با  تاکید  بر مبارزه حتی المقدور غیر شیمیایی، یا مبارزه از طریق نهاده های  بیولوژیکی ، فراهم آوردن زمینه آشنایی کشاورزان با  سایتهای فروش اینترنتی و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه های منطقه ای برای فروش محصولات که در نهایت منجر به تولید محصول گواهی شده و استاندارد و ارائه به سبد خانوار ایرانی می گردد انجام می پذیرد.