محمد نیلی: برنج کار نمونه سال 91 - محمد نیلی: برنج کار نمونه سال 91 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام ونام خانوادگی :محمد نیلی
شهرستان:مانه وسملقان
سال تولد: 1354
تحصیلات : ابتدایی
شرح فعالیت
1-    اجرای عملیات صحیح خاک ورزی
2-    رعایت زمان مناسب خزانه گیری و انتقال نشاء
3-    رعایت تناوب زراعی و کشت کلزا در سنوات قبل
4-    شرکت در کلاس های ترویجی و ارتباط با کارشناسان و مراکز ترویجی و تحقیقاتی