احمد یعقوبی نژاد : کشاورز نمونه سال 91 - احمد یعقوبی نژاد : کشاورز نمونه سال 91 | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام ونام خانوادگی :احمد یعقوبی نژاد
شهرستان: مانه وسملقان
سال تولد: 1344

تحصیلات : دیپلم
شرح فعالیت :
     -    آماده سازی مناسب بستر خاک و رعایت تناوب زراعی -    رعایت تاریخ کاشت و استفاده از ارقام مناسب منطقه -    بوجاری، ضد عفونی، رعایت تراکم و مقدار مناسب بذر مصرفی -    مدیریت صحیح مزرعه در مراحل مختلف کاشت ،داشت،برداشت