طنین موج های بی قرار - طنین موج های بی قرار | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
در این دفتر حکایت مردانی روایت شده است  که در راه رسیدن به ساحل مقصود همچون موج های بی قرار در تلاطم بودند و انگارشهادت ساحل مقصود آنها بود که با رسیدن به آن آرام گرفتند . جهت مطالعه زندگینامه و وصایای این مردان بزرگ به فایل ذیل مراجعه گردد.

 فایل ها

  طنین موج های بی قرار    حجم فايل:  1507.99 KB