ترنم خاک های افراشته - ترنم خاک های افراشته | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مجموعه کتاب های یادمان شهدای سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، اثری است که در سه جلد کتاب، گردآوری شده است و شامل زندگینامه ، خاطرات شیرین و فرازهایی از وصیت نامه های این شهیدان می باشد که با دقت و مستندات محکم، جمع آوری شده و به رشته تحریر در آمده است زیرا برای امر مطالعه ،پژوهش و نگارش، از حد اکثر داشته ها و فرصتها استفاده شده است، به گونه ای که برای مستند سازی خاطرات و روایات، به دور ترین نقاط شهری و روستایی در استانهای خراسان شمالی و رضوی مراجعه شد تا گفته ها و شنیده ها با دقت هر چه بیشتر ثبت و ضبط گردد. اگر چه به دلیل تاخیر در انجام این کار، بسیاری از مستندات را از دست داده بودیم اما به یاری خداوند، باز هم توفیق آن را یافتیم تا از داشته های موجود بهره گیری نمائیم و این موضوع می بایست تجربه ای شود برای انجام فعالیت های مشابه ای از این دست. این مجموعه حاصلی است از همکاری خانواده ها ، دوستان ، همرزمان و همکاران شهدا که در این جا شایسته تقدیر می باشند زیرا پایه و اساس این اثر، گفته ها و دلنوشته های این عزیزان می باشد که یاور و پذیرای ما در گرد آوری این اثر بودند و عزیزانی نیز بودند که ما را در انجام این امر خطیر یاری نمودند ولی امروز در جمع ما نیستند و به دیار باقی رحلت کرده اند؛ باشد که شهدا، شفیع آنها در محضر پروردگار باشند.

جهت مطالعه زندگی نامه این مردان بزرگ به فایل ذیل مراجعه نمایید

 فایل ها

  ترنم خاک های افراشته    حجم فايل:  1392.61 KB