شهید محمدرضا ارند - شهید محمدرضا ارند | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شهید محمدرضا ارند  :
نام پدر :  اکبر          تاریخ تولد :1341/3/15
          تاریخ شهادت :1364/11/21  

 

محل تولد : اندقان جاجرم         محل شهادت :   ناو عراق            محل دفن : اندقان جاجرم

 

فرازی از وصیت نامه شهید :

به پدر و مادرم و اقوام بگوئید بعد از شهادتم مبادا برایم گریه کنند زیرا گریه دشمن را شاد خواهد کرد قرار است خداوند به من فرزندی عطا کند که من او را ندیده ام سلام مرا به او برسانید.