شهید رضاقلی شاکریان - شهید رضاقلی شاکریان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شهید رضاقلی شاکریان:

نام پدر :  ا... قلی       تاریخ تولد :1339/6/17                      تاریخ شهادت :1364/11/22
 محل تولد : شوقان جاجرم          محل شهادت :   خرمشهر           محل دفن : بجنورد


فرازی از وصیت  نامه شهید :

پدر و مادر عزيزم راهي كه من انتخاب كرده ام با آگاهي است و راهی است كه سرور شهيدان حسين (ع) در مسیرآن به شهادت رسيد. وامروز در ادامه ی این راه و استحكام بخشيدن به نظام جمهوري اسلامي باید از جان دل مايه گذاشت .   
                                                                                     روحش شاد و یادش گرامی باد .