تماس با ما | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
ردیف عنوان ایمیل تلفن آدرس
1 سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی info@nkj.ir 05832254300 بجنورد – بلوار مدرس – ک پ 9417714474
2 روابط عمومی سازمان ravabet@nkj.ir 05832254300 بجنورد – بلوار مدرس – ک پ 9417714474
3 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بجنورد bojnord@nkj.ir 05832222135 بلوار دولت – باغ کشاورزی – ک پ 38967-94149
4 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین esfarayen@nkj.ir 05837222996 بلوار آزادگان- ک پ 95364-96619
5 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جاجرم jajarm@nkj.ir 05832273810 خ شهید بهشتی ک پ 9441735143
6 مدیریت جهادکشاورزی  شهرستان راز و جرگلان raz@nkj.ir 05832624067 خ امام خمینی – چهارراه جهاد
7 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مانه و سملقان mane@nkj.ir 05832922514 خ شهید با هنرک پ 94655-94519
8 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شیروان shrvan@nkj.ir 05836223020 خ فلسطین- نبش فلسطین 8 ک پ 17481-94616
9 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاروج farooj@nkj.ir 0583223868 بلوار کشاورزی ک پ 9481835656
10 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرمه garme@nkj.ir 05832505642 بلوار دستغیب خ 22 بهمن نبش 22 بهمن 7