دیدار ریاست سازمان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی:  عبدالله یوسفی
عنوان: رئیس سازمان
شماره تلفن:32259839-32254907-32255171-058
آدرس : بجنورد - خیابان مدرس- کدپستی : 9417714474
ملاقات مردمی: هر هفته روز سه شنبه از ساعت 9صبح الی 14 بعد ازظهر