مناقصه خرید لوازم یدکی خودرو - مناقصه خرید لوازم یدکی خودرو | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 
عنوان مزایده           

خرید لوازم یدکی خودرو

مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
زمان انتشار آگهی 96/12/11
آخرین مهلت فروش 96/12/23
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/12/25
   
زمان بازگشایی پاکت قیمت 96/12/26
محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران setadiran.ir