مناقصات و مزایده ها | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تامین 29 دستگاه خود روی  سواری سبک مدل 94 به بالا و 4دستگاه خودروی دو کابین کمک دار مدل 92 به بالا