دستورالعمل بروز رسانی پورتال | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

دستور العمل بروز رسانی پورتال سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

 

پورتال سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی یک پورتال اطلاع رسانی در زمینه رسالت و وظایف سازمان شامل اطلاعات گوناگون در زمینه مسائل کشاورزی ، دامی ، شیلاتی ، منابع طبیعی ، امورعشایر ، مردم و پرسنل سازمان است که با توجه به تنوع نیازهای روزانه کاربران قاعدتا اطلاعات پورتال میبایست متناسب با نوع اطلاعات مورد نیاز در بازه های زمانی مختلف از یک روز تا  فصول کشت و مناسبتها ، مورد بازدید و بهنگام گردد. لذا از کلیه معاونتها و مدیریتها و ادارات سازمان که امکان بهنگام سازی اطلاعات مرتبط به وظایف خود درخواست می شود به صورت روزانه و از ابتدای ساعت کاری نسبت به بازدید پورتال اقدام نموده و در صورت لزوم  ، اطلاعات خود را ویرایش و بهنگام نمایند. معاونت برنامه ریزی سازمان بعنوان متولی اصلی پورتال ، حسب وظایف ذاتی خود روزانه نسبت به بازدید پورتال اقدام و اطلاعات مربوط به خود را بهنگام می نماید و در عین حال اطلاعات سایر معاونتها و مدیریتها و ادارات را نیز از لحاظ بهنگام بودن رصد می نماید .

 

 فایل ها

 فایل بروزرسانی    حجم فايل:  11994.2 KB
 وظایف واحد ها برای بروز رسانی    حجم فايل:  22.84 KB