نظرسنجی خدمات | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نظر سنجي - جهاد کشاورزي
1 - محل مراجعه:
2 - براي چه کاري و يا دريافت چه خدمتي مراجعه نموده‌ايد؟:
3 - آیا اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ :
4 - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ :
5 - نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته‌اند، مرقوم فرمایید.:
6 - نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته‌اند را مرقوم فرمایید. (با ذکر نوع برخورد):
7 - آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟ :
8 - چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفا آن را مرقوم فرمایید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر):
نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس:
email:
لطفاً تیک تشخیص ربات را بزنید.