آموزش پرتال | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در این بخش محتوای آموزشی وب پورتال قرار خواهد گرفت. از شکیبایی شما سپاسگزاریم.

لینک به صفحه اصلی

لینک سایت وزارت

 فایل ها

آزمایش درج فایل    حجم فايل:  12.09 KB
آزمایش دوم    حجم فايل:  12.09 KB