فرم نظرسنجی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مجموع كل رديف ها =538
38
34.2
30.4
26.6
22.8
19
15.2
11.4
7.6
3.8
13
28
38
9
ضعیفمتوسطخوبعالی
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟

نظرات و پيشنهادات در خصوص پرتال
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي چيست؟: