پیگیری درخواست/نامهورود به سايت ›› سازمان جهاد کشاورزی ›› تشکيلات ›› حوزه ریاست سازمان ›› مدیریت حوزه ریاست ›› اداره روابط عمومی ›› تاریخچه روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی
چاپ   
 

تاريخچه روابط عمومي در جهان و ايران
تاريخچه روابط عمومي در جهان
تاريخ اديان و مذاهب جهان مملو از روشهاي مختلف رهبران و پيشوايان ديني در تأثيرگذاري برافكار عمومي و جلب اعتماد و اطمينان در مردم است، بگونه‌اي كه پيامبران ديني را مي‌تواننخستين” افسران روابط عمومي“ ناميد. همزمان با ادامه حيات ديني در جهان، حيات فرهنگي ملتهاي مختلف نيز مملو از نشانه هايي بوده كه به طريقي با فعاليتهاي روابط عمومي به معني اعم آن در رابطه بوده است.
اصطلاح”روابط عمومي“ براي نخستين بار در ايالات متحده آمريكا و در نوشته هاي اداره اتحاديه راه آهن ايالات متحده بكار برده شد و در دهه اول قرن بيستم نخستين دفاتر روابط عمومي در مؤسسه هاي اين كشور ايجاد گرديد.
در سال 1906 اولين شركت خصوصي كه تنها خدمات روابط عمومي را بهمشتريـان خود ارايه مي‌كرد، بوجودآمد. نخستين شركت روابط‌عمومي‌توســط ”ايوي‌لي“ فارغ التحصيل دانشگاه پرنيسون و خبرنگار اقتصادي در شهر نيويورك تأسيس شد. پس از اين شركت مؤسسه هاي ديگر نيز به تأسيس دفاتر روابط عمومي اقدام كردند و روابط عمومي به عنوان يك حرفه به وجود آمد و شناخته شد .
 
روابط عمومي در ايران ( قبل از انقلاب اسلامي )
روابط عمومي در ايران براي نخستين بار در سال 1330 در شركت نفت ايران ايجاد شد و مرحوم دكتر ”حميد نطقي“ استاد دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي پايه گذار آن به شمار مي رود. تحول روابط عمومي تا آن اندازه بود كه ظرف حدود 20 سال انجمني به نام انجمن روابط عمومي ايران و چند مؤسسه مشاوره در روابط عمومي بوجود آمد و حتي دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي اين رشته را در سطوح ليسانس تدريس كرد. از سال 1345 بود كه وزارتخانه ها به تدريج اداره اطلاعات، تبليغات و انتشارات را به نام روابط عمومي برگرداندند.
 
روابط عمومي در ايران ( پس از پيروزي انقلاب اسلامي )
دفاتر روابط عمومي پس از انقلاب تحت نام ”روابط عمومي و ارشاد اسلامي“ به طور اعم فعاليتهاي ارتباطي و روابط عمومي را انجام مي دادند.
 در سال 1363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سيمناري را با شركت روابط عمومي ها در تهران برگزار كرد كه در واقع زيربناي حركت روابط عمومي را براي تجديد حيات آن پي ريزي كرد .
در حال حاضر رشته روابط عمومي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي و دانشگاههاي علمي ـ كاربردي تدريس مي شود و ادارات كل روابطعمومي وزارتخانه ها و مؤسسات در مراكز استان نيز اقدام به تشكيل دوره هاي آموزشي روابط عمومي براي كارمندان خود كرده اند. ازسال 1368 نيز سازمان اموراداري و استخدامي كشور آيين‌نامه كاري دفاتر روابط عمومي را تصويب كرده است.
 شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهادكشاورزي
روابط عمومي در وزارت جهاد كشاورزي
روابط عمومي جهاد كشاورزي از ادغام روابط عمومي‌هايوزارت جهادسازندگي و كشاورزي سابق بوجودآمده ورسماً از سال 1380 فعاليت خود را آغاز كرده است .
 لذابه نظرمي رسددربيان تاريخچه ناگزير بايد تاريخچه روابط عمومي در وزارتخانه هاي مذكور رامرور كنيم.
شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي سابق
جهاد سازندگي از ابتدا به صورت مديريت شورايي اداره مي شد كه وزير جهاد سازندگي نيز عضو آن بود. از ميان اين جمع يك نفر عهده دار مسؤوليت روابط عمومي بود كه در واقع حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، اداري، مالي، پژوهشي و غيره را به عهده داشت و در مجموع وظايف روابط عمومي به معناي مصطلح آن را دربرنمي‌گرفت.
در سال 1367 بحث مستقلي تحت عنوان روابط عمومي در جهاد سازندگي مطرح شد و ازآن‌ سال‌تا‌ اواخر سال 1379 روابط عمومي به معناي مصطلح آن، آغاز به فعاليت كرد.
روابط عمومي در جهاد ابتدا به مدت كمي تحت عنوان ”واحد تبليغات“ و سپس با نام”روابط عمومي“ شروع به كار كرد. با توجه به نياز به توسعه و گسترش ابعاد كاري، در سال 1371 به اداره كل روابط عمومي جهادسازندگي ارتقا يافت و شرح وظايف و نمودار تشكيلاتي آن توسط اداره كل تهيه و توسط مسؤولان ذيربط در وزارت جهاد سازندگي تصويب و در نهايت در بهمن ماه 1373 به تصويب نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.
روابط عمومي وزارت جهاد سازندگي از سال 1372 با 7 نفر كارمند و حداقل امكانات و تجهيزات، فعاليت‌هاي خود را شدت بخشيد و در سال 1375 با جذب نيروهاي متخصص و كارآمد و افزايش امكانات، تعداد كاركنان آن به 44 نفر افزايش يافت.
روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي از سه اداره انتشارات، تبليغات و نمايشگاه‌ها و ارتباط با رسانه‌ها و 4 واحد آموزش و برنامه ريزي، پژوهش و افكار سنجي، ارتباطات مردمي و اطلاع رساني و امور عمومي و پشتيباني تشكيل يافته بود. اين روابط عمومي 5 سال پياپي به عنوان روابط عمومي برتر كشور برگزيده شد.
 
روابط عمومي در وزارت كشاورزي سابق:
در سال 1335 كه براي اولين بار هدف و شرح وظايف وزارت كشاورزي تدوين شد، سخني از واحدي با عنوان روابط عمومي نرفته بود و چند سال بعد از آن بود كه اين واحد جديد به تشكيلات وزارت مذكور اضافه شد. در سال هاي 1346 و 1347 باتصويب قوانيني چهار وزارتخانه كشاورزي، اصلاحات اراضي، منابع طبيعي، توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، عهده دار فعاليت هاي مربوط به بخش كشاورزيشدند. كه هر يك از آنها داراي واحد روابط عمومي بودند. در سال 1350 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمد و در تشكيلات مصوب اين وزارت جديد ـ كه مربوط به سال 1351 است ـ واحد روابط عمومي در زيرمجموعه معاونت پارلماني (امور مجلس) جاي داشته است. در سال 1354 سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه‌اي، الگوي وظايف واحد اطلاعات و انتشارات روابط عمومي را به كليه وزارتخانه ها ابلاغ كرد و از جمله بر يكساني نام اين واحد در همه دستگاه ها ـ اداره كل اطلاعات و انتشارات و روابط عمومي ـ و نيز بر لزوم فعاليت آن در زير نظر مستقيم وزير ( يا بالاترين مقام دستگاه ) تأكيد ورزيد.
  از آن پس طي تفكيك وتجميع وظايف دستگاه هاي عهده دار امور بخش كشاورزي، همچون وزارت كشاورزي و عمران روستايي تا زمان حاضر، شامل ”دفتر روابط عمومي“ در تشكيلات متبوع خود بوده اند. گفتني است كه جايگاه تشكيلاتي روابط عمومي به رغم تأكيد بخشنامه مزبور و همچنين تأكيد دولت هاي پس از انقلاب، غالباً با تفويض اختيار وزيران وقت در زير نظر معاونت هاي وزير بوده است تا آنكه با تلاش بسيار، از سال 1375 اين واحد به طورمستقيم زيرنظروزيروقت به انجام وظايف خطيرخود اشتغال داشته‌است.
 

Copyright © 2013-2014 .کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی می باشد

powered by : Resaco.net
No back link
تحلیل آمار سایت و وبلاگ